Examene

Examene

Admiterea la liceu se face pe baza examenului de evaluare națională, iar absolvirea liceului pe baza examenului de bacalaureat.

Examenul de evaluare națională

Examenul de bacalaureat

Alături de aceste examene la sfârșitul de ciclului liceal elevii au posibilitatea suținerii diplomei de limbă germană. În mod oficial, această diplomă se numește “Diploma de limbă germană a Conferinței Permanente a Miniștrilor Învățământului și Culturii ai Landurilor Republicii Federale Germania conform Cadrului comun european de referință pentru limbi străine”. În limbajul cotidian însă, atât elevii, cât și profesorii o numesc “DSD” – Deutsches Sprachdiplom.

Pregătirea pentru examene (scris și oral), precum și examenele (gratuite) sunt organizate în școală.

Examenul oral presupune realizarea unui proiect și prezentarea acestuia. Se evaluează discursul oral și participarea la conversație.

Examenul scris urmărește înțelegerea unui text ascultat și a unui text citit, precum și redactarea unui comentariu după criterii date: extragerea ideilor principale (din text și grafic), enumerarea avantajelor și dezavantajelor legate de subiect și exprimarea argumentată a propriei opinii.

Întrucât absolvenții noștri au învățat, până la susținerea examenului, timp de 13 ani limba germană (2 ani de grădiniță și 11 ani de școală), este de dorit ca în viitor mai mult de 60% dintre ei să atingă nivelul C1, care atestă capacitatea de a studia la nivel universitar în această limbă.

Leave a reply

*
*