Oferta educațională

tab1

Plan cadru pentru clasele a 9-a an școlar 2014-2015

Arii curriculare

Obiecte de învățământ

Profil

Mat.-inf. (intensiv)

Științe ale naturii

Filologie

TC+CD

TC+CD

TC+CD

Limbă și comunicare

Limba și lit. română

4

4

4

Limba și lit. maternă

4

4

4

Limba engleză

2

2

3

Limba spaniolă

-

-

2

Limba latină

-

-

1

Matematică și științe

Matematică

4

4

2

Fizică

3

3

2

Chimie

2

2

1

Biologie

2

2

1

Om și societate

Istorie

1

1

2

Geografie

1

1

2

Logică

1

1

2

Religie

1

1

1

Arte

Muzică

1

1

1

Desen

1

Educație fizică

Educație fizică

1

1

1

Tehnologii

Tehnologia informației și a comunicațiilor

2

2

2

Informatică

4

1

-

Consiliere și orientare

Dirigenție

-

-

-

Total

33

30

32

TC =    TRUNCHI COMUN: ore obligatorii pentru toate liceele

CD =   CURRICULUM DIFERENȚIAT: ore obligatorii pentru toate clasele de un anumit profil

 

Plan cadru pentru clasele a 10-a an școlar 2014-2015

Arii curriculare

Obiecte de învățământ

Profil

Mat.-inf. (intensiv)

Științe ale naturii

Filologie

TC+CD

TC+CD

TC+CD

Limbă și comunicare

Limba și lit. română

3

3

4

Limba și lit. maternă

4

4

4

Limba engleză

2

2

3

Limba spaniolă

-

-

2

Limba latină

-

-

1

Matematică și științe

Matematică

4

4

2

Fizică

3

3

2

Chimie

2

2

1

Biologie

2

2

1

Om și societate

Istorie

1

1

3

Geografie

1

1

2

Psihologie

1

1

2

Religie

1

1

1

Arte

Muzică

1

1

1

Desen

1

Educație fizică

Educație fizică

2

2

1

Tehnologii

Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC)

1

1

1

Informatică

4

1

-

Educație antreprenorială

1

1

1

Consiliere și orientare

Dirigenție

-

-

-

Total

33

30

32

TC =    TRUNCHI COMUN: ore obligatorii pentru toate liceele

CD =   CURRICULUM DIFERENȚIAT: ore obligatorii pentru toate clasele de un anumit profil

 

Plan cadru pentru clasele a 11-a an școlar 2014-2015

Arii curriculare

Obiecte de învățământ

Profil

Mat.-inf. (intensiv)

Științe ale naturii

Filologie

TC+CD

CDȘ

TC+CD

CDȘ

TC+CD

CDȘ

Limbă și comunicare

Limba și lit. română

3

3

4

Limba și lit. maternă

3

1

3

1

4

1

Limba engleză

2

2

3

Limba franceză

-

-

3

Limba latină

-

-

2

Literatură univ.

-

-

1

Matematică și științe

Matematică

4

1

3

1

-

Fizică

3

3

1

Chimie

1

2

Biologie

1

2

Om și societate

Istorie

1

1

2

Geografie

1

1

1

Economie

1

1

1

Sociologie

-

-

1

Religie

1

1

1

Arte

Muzică

-

-

1

Desen

-

-

Educație fizică

Educație fizică

1

1

1

Tehnologii

Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC)

-

2

1

Informatică

7

-

-

Consiliere și orientare

Dirigenție

-

-

-

CDȘ

Opționale

-

0-2

-

1-2

-

0-2

29

2-4

25

3-4

27

1-3

Total

31-33

28-29

28-30

TC =    TRUNCHI COMUN: ore obligatorii pentru toate liceele

CD =   CURRICULUM DIFERENȚIAT: ore obligatorii pentru toate clasele de un anumit profil

CDȘ = CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

 

Plan cadru pentru clasele a 12-a /an școlar 2014-2015

Arii curriculare

Obiecte de învățământ

Profil

Mat.-inf. (intensiv)

Științe ale naturii (12B)

Științe ale naturii (12C)

Filologie

TC+CD

CDȘ

TC+CD

CDȘ

TC+CD

CDȘ

TC+CD

CDȘ

Limbă și comunicare

Limba și lit. română

3

3

3

4

Limba și lit. maternă

3

1

3

1

3

1

4

1

Limba engleză

2

2

2

3

Limba franceză

-

-

-

3

Limba latină

-

-

-

1

Literatură univ.

-

-

-

1

Matematică și științe

Matematică

4

1

3

3

3

2

-

Fizică

3

3

3

1

Chimie

1

2

2

Biologie

1

2

2

Om și societate

Istorie

1

1

1

2

Geografie

1

1

1

1

1

Filosofie

1

1

1

2

Religie

1

1

1

1

Arte

Muzică

-

-

-

1

Desen

-

-

-

Educație fizică

Educație fizică

1

1

1

1

1

Tehnologii

Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC)

-

1

1

1

Informatică

7

-

-

-

Consiliere și orientare

Dirigenție

-

-

-

-

CDȘ

Opționale

-

0-1

-

0-1

-

0-1

-

29

2-3

24

4-5

24

4-5

26

2

Total

31-32

29-30

28-29

28

TC =    TRUNCHI COMUN: ore obligatorii pentru toate liceele

CD =   CURRICULUM DIFERENȚIAT: ore obligatorii pentru toate clasele de un anumit profil

CDȘ = CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

content

tab2

PLAN CADRU

pentru clasele V – VIII, an şcolar 2014/2015

ARII CURRICULARE

DISCIPLINE

V

VI

VII

VIII

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română

5

4

4

4

Limba şi literatura germană

5

4

4

4

Limba engleză

2

2

2

2

Limba latină

-

-

1

II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică

4

4

4

4

Fizică

2

2

2

Chimie

-

2

2

Biologie

1

2

2

1

III. OM ŞI SOCIETATE Cultură civică

-

1

1

Istorie

1

1

1

2

Geografie

1

1

1

2

Istoria minorităţilor

1

1

-

Religie *

1

1

1

1

IV. ARTE Educaţie plastică

1

1

1

1

Educaţie muzicală

1

1

1

V. ED. FIZICA Educaţie fizică

2

2

2

1

VI. TEHNOLOGII Educaţie tehnologică

1

1

1

1

VII. CONSILIERE SI    ORIENTARE Dirigenţie

1

1

1

1

OPŢIONALE

1

1

1

1

TOTAL

27

29

32

31

 

content