Hotărâri Consiliu de administrație

Hotărâri Consiliu de administrație 2017

7 septembrie 2017
11 octombrie 2017
22 noiembrie 2017
29 noiembrie 2017
13 decembrie 2017
31 ianuarie 2018
14 februarie 2018
21 februarie 2018

Hotărâri Consiliu de administrație 2016

8 septembrie 2016

1. Aprobarea modificărilor Regulamentului de organizare și funcționare;
2. Aprobarea procedurilor de transfer a elevilor;Aprobarea programului şcolar pentru gimnaziu;
3. Aprobarea componenţei şi a atribuţiilor comisiilor/catedrelor;
4. Aprobarea diriginţilor;
5. Aprobarea coordonatorului pentru proiecte şi activităţi extraşcolare;
6. Aprobarea fișei postului cadrelor didactice;
7. Aprobarea cererii de transfer a elevei Castrino Diana, cetățean german;
8. Aprobare detașare în interesul învățământului – prof. Bușa Gabriela.

21 septembrie 2016

1. Aprobarea organigramei Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu
2. Aprobarea Curriculum-ului la decizia şcolii
3. Propunerea a doi profesori pentru comisia din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct
4. Solicitare reprezentanti ai autoritatilor locale in comisia de concurs pentru director/director adj.
5. Aprobarea regulamentului Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de învățământ
6. Aprobare transfer elev Sc. Caragiale (situație specială), refuz transfer elev Lic. Teor. Ghibu (conf. ROF)
7. Aprobare concediu fără plată profesor.

 DIRECTOR,
Prof. Monica Hay