Noutăți

COLEGIUL NAŢIONAL „SAMUEL VON BRUKENTHAL”

scoate la concurs un post de

ÎNGRIJITOR

Concursul va avea loc în data de 24 octombrie 2018, ora 9,00.

Dosarul se depune la sediul colegiului din Sibiu, Piaţa Huet nr.5 până în data de 22 octombrie 2018, ora 14,00.

 Dosarul va cuprinde:

  • Copie xerox C.I.
  • Copie xerox certificat de naştere
  • Copie xerox certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copie xerox acte de studiu
  • Curriculum vitae
  • Cerere de participare la concurs
  • Adeverinţă medicală – apt muncă
  • Cazier judiciar

 

Condiţii:

  • Studii medii sau generale
  • Vârsta maximă admisă: 45 ani