Regulament de ordine interioară

Regulament de organizare și funcționare

Cu modificare dezbătută în Consiliul profesoral din 10.04.2019, în Consiliul reprezentativ al părinților din 11.04.2019, în Consiliul școlar al elevilor din data 16.04.2019 şi aprobat în Consiliul de administraţie din 19.04.2019
Valabil pentru anul școlar 2018/2019, începând cu data de 19.04.2019

Învoirile elevilor Anexa 6