iRead

Proiectul cu finanţare europeană H2020 prin grant agreement No 731724, care urmărește dezvoltarea de tehnologii de învățare personalizate și aplicarea acestora în procesul didactic. Proiectul cuprinde 15 parteneri din întreaga industrie și educație din 8 țări europene (Anglia, Germania, Spania, Grecia, Portugalia, Suedia, Macedonia, Romania). Activitatea în cadrul proiectului este organizată în trei direcții: inovare, proiectare și evaluare. Aplicarea proiectului se realizează în cadrul școlii la nivel gimnazial și liceal. Mai multe detalii despre proiect aici.