Nr.

Numele şi prenumele

Funcţia

1

ROȘIAN RADU IOAN

secretar șef

2

CACOVEAN FLORENTINA

administrator financiar

3

COSMA MARIUS ADRIAN

informatician

4

DAMIAN ANCA

secretar

5

REPEDE OVIDIU

administrator patrimoniu

6

ROPELT IULIANA

bibliotecar