Skip to main content

Școala noastră se dorește a fi un loc al colaborării corecte, fără tensiuni, și al susținerii reciproce. Dorim să pregătim cât mai bine toți elevii, atât pentru susținerea examenelor după clasa a opta și a douăsprezecea și a examenului de limba germană „Sprachdiplom”, cât și să-i încurajăm în dezvoltarea competențelor-cheie conform cadrului european de referință. Eforturile corpului profesoral vor avea drept țintă o cultură generală largă, cât și formarea deprinderilor necesare studiilor universitare. Oferta variată, dincolo de orele de curs, are o importanță deosebită ca parte a vieții școlare.

Consecvența și perseverența în muncă a tuturor celor implicați reprezintă pentru noi baza succesului.

Misiunea școlii

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, școală de stat cu predare în limba germană din România, atestată documentar din anul 1380, poate concura cu orice liceu cu predare în limba română din județ, dar se definește în același timp și ca purtător al tradiției învățământului german din Transilvania. Această poziție aparte, este o șansă pentru a urmări consecvent interesele convergente ale celor implicați în viața școlară. Prin asumarea acestei misiuni, continuăm traseul deja consacrat.

Cei patru piloni ai misiunii, prezentați în cele ce urmează, rezultă din convingerea că orientarea spre performanță, în concordanță cu valorificarea tradiției, poate asigura o educație corespunzătoare pentru succesul fiecărui elev.

1. Școala ca spațiu al învățării

Elevii concep învățarea ca bază a propriului succes. Profesorii formulează cerințe clare și explicite, sprijinind procesul de învățare cu metode adecvate. Performanțele se oglindesc în ierarhia mediilor, care corespunde situației reale. Dezvoltarea competenței de limba germană este prioritară la fiecare materie. Se exersează gândirea independentă și interdisciplinară. Chiar dacă activitatea se desfășoară în două schimburi, se asigură un cadru organizatoric funcțional. Dotarea corespunzătoare și spațiile variate disponibile sunt utilizate eficient. Profesorii asigură un climat plăcut și fără perturbări și țin cont de nevoile individuale ale fiecărui elev.

2. Școala ca spațiu de viață

În spiritul tradiției școlii noastre, oferta educațională nu reprezintă doar o însumare a orelor de curs, ci este completată printr-o multitudine de activități în școală și în afara ei, atât în perioada de curs, cât și în vacanțe. Proiectele complementare procesului didactic, ce se bazează în principal pe munca suplimentară a profesorilor, susțin spiritul de echipă și reprezintă un prilej pentru elevi de preluare a responsabilității.

Dorim să asigurăm continuitate privind activitățile cunoscute și îndrăgite ce au loc an de an, dar suntem deschiși în același timp pentru idei noi. Susținerea angajamentului social constituie o prioritate.

3. Școala ca șansă a dezvoltării personalității elevilor

Dorim să transmitem valori culturale și dincolo de cunoștințele prevăzute de programele școlare și să contribuim astfel la dezvoltarea personalității elevilor. Profesorii trebuie să corespundă rolului lor de model. Climatul școlar și colaborarea, caracterizate prin respect reciproc, responsabilitate și seriozitate în activitatea cotidiană, influențează nu doar performanța, ci contribuie și la dezvoltarea competenței sociale.

Contactele la nivel european susțin dezvoltarea atitudinii deschise și democratice, și, de asemenea, contribuie la perceperea conștientă a valorilor din propria țară.

4. Școala ca spațiu al întâlnirii

Dorim ca elevii, părinții, profesorii, absolvenții și directorii, dar și reprezentanți ai unor instituții școlare și sociale, precum și oaspeți din țară și străinătate, să vadă școala ca spațiu al întâlnirii multiculturale și al comunicării deschise. Relațiile directe să fie caracterizate prin corectitudine și transparență, iar discuțiile să se poarte obiectiv. Școala noastră poate fi – cel puțin în Sibiu – o sursă de impulsuri pentru societate.

Documentul a fost elaborat la activitatea de formare a CFCLG Mediaș, care a avut loc în perioada 8-10.03.2013 la Vulcan/Brașov; a fost dezbătut în Consiliul profesoral din 10.09.2013 și aprobat de Consiliul de administrație în data de 25.09.2013.