Regulament de organizare și funcționare

Cu modificări dezbătute în Consiliul profesoral din 2.09.2020, în Consiliul reprezentativ al părinților din13.10.2020, în Consiliul școlar al elevilor din data 14.09.2020 şi aprobat în Consiliul de administraţie din 21.10.2020, cu consultarea liderului sindical

Valabil pentru anul școlar 2020/2021 până la aprobarea regulamentului nou în Consiliul de administratie.

Învoire elevi Anexa 6