Regulament de organizare și funcționare
valabil pentru anul școlar 2023/2024,
până la aprobarea în Consiliul de administrație a modificărilor propuse de Consiliul profesoral, de Consiliul reprezentativ al părinților și de Consiliul școlar al elevilor.

Învoire elevi Anexa 6

Listă de lecturi recomandate – gimnaziu