Regulament de organizare și funcționare

Cu modificări dezbătute în Consiliul profesoral din 5.09.2019, în Consiliul reprezentativ al părinților din 7.11.2019, în Consiliul școlar al elevilor din data 26.09.2019 şi aprobat în Consiliul de administraţie din 20.11.2019, cu consultarea liderului sindical

Valabil pentru anul școlar 2019/2020, începând cu data de 22.11.2019

Învoire elevi Anexa 6