Regulament de organizare și funcționare

Dezbătut în Consiliul profesoral din 06.09.2018, în Consiliul reprezentativ al părinților din 08.10.2018 şi aprobat în Consiliul de administraţie din 10.10.2018
Valabil pentru anul școlar 2018/2019

Învoirile elevilor Anexa 6