Interne Schulordnung

Cu modificări dezbătute în Consiliul profesoral din 7.09.2021, în Consiliul reprezentativ al părinților din 24.11.2021, în Consiliul școlar al elevilor din data 20.10.2021 şi aprobat în Consiliul de administraţie din 3.12.2021, cu consultarea liderului sindical

Valabil pentru anul școlar 2021/2022 până la aprobarea regulamentului nou în Consiliul de administratie.

Învoirile elevilor Anexa 6

Buchempfehlung – Gymnasium