Skip to main content

Evoluţia numărului de elevi

Septembrie

2013

2014

2015

2016

Gimnaziu

373

367

362

392

Liceu

488

489

470

469

Total

861

853

832

861

Număr clase

29

29

29

30

Media numărului de elevi pe clasă

29,69

29,41

28,69

28,70

Observații

Precum reiese din tabel, numărul elevilor a crescut, întrucât s-au format, în septembrie 2011, în mod excepţional patru clase a 5-a. Acest fapt se datorează unei situaţii speciale: Numărul elevilor care au finalizat ciclul primar în iunie 2011 la cele patru şcoli arondate, a fost mult peste media ultimilor ani. Dacă accesul nu ar fi restricţionat (vezi capitolul „Examene”), numărul de elevi ar putea fi aproape dublu, ceea ce, din punct de vedere al spaţiului disponibil, nu ar fi de acceptat. Chiar dacă activitatea în două schimburi ridică numeroase probleme, condiţiile de muncă sunt relativ bune: 16 clase de liceu dispun de 16 încăperi, care diferă în ceea ce priveşte suprafaţa. Avem 5 laboratoare (două de informatică, câte unul pentru fizică, chimie şi geografie-biologie), de asemenea câte un cabinet de germană şi educaţie artistică. Spaţiile amintite sunt completate de spaţioasa sală de sport (folosită de elevii colegiului nostru împreună cu cei ai Liceului de Artă), de sala festivă, de două săli pentru activităţi diverse la subsol şi una în mansardă. Cele 13 clase de elevi de gimnaziu folosesc, după-masa, sălile de clasă în care elevii de liceu au cursuri dimineaţa.